Spin-offs from
Vrije Universiteit Brussel
Katholieke Universiteit Leuven
Interuniversitair Micro Electronica Centrum
Onderzoekscentrum voor de Aanwending van Staal
Janssen Pharmaceutica, a J&J company