Solutions
Products
Services
Technology
McDonald's chooses Tempweb

[Nederlandse versie hieronder]

 

Bilzen, october 29, 2009

Temperature surveillance and registration via the internet

McDonald’s recently decided to install Tempweb in its restaurants in The Netherlands. The company wants to automate the registration of the critical temperatures in its kitchens. Until now, this was recorded manually. McDonald’s chose to automate this process in order to win a lot of time and quality.

Measurements can no longer be forgotten, every measurement is recorded and stored properly for later reference. In case of deviations, the restaurant manager automatically receives an sms and/or e-mail, so he can react immediately. At the same time, the management collects a lot of information allowing to further improve the quality processes. 

 

Based on RMONI-technology

The Tempweb application is based on the wireless monitoring technology of the fast-growing Belgian company RMONI.  The system is specifically developed to monitor the temperatures in the food industry. Wireless Sensors monitor the temperatures in refrigerators and freezers, and warn immediately in case of failure. All data is centrally stored and can be  consulted via the internet. The technology is commercialized by partner Gullimex, specialised in food safety, under the name 'Tempweb'.

 


Bilzen, 29 oktober 2009

Temperatuurbewaking en registratie via het internet

McDonald’s koos er onlangs voor om in haar eigen Nederlandse vestigingen Tempweb te installeren. Het bedrijf wil in de keukens de temperatuur van de kritische punten geautomatiseerd vastleggen. Tot op heden wordt dat handmatig gedaan. McDonald’s koos voor automatisering van dit proces omdat dit veel tijd- en kwaliteitswinst oplevert.

Metingen kunnen niet langer vergeten worden, elke meting wordt correct “genoteerd” en opgeslagen voor naslag. Bij afwijkingen ontvangt de restaurantmanager automatisch een sms en/of e-mail, hij kan dan onmiddellijk actie nemen. Op deze wijze verzamelt het management enorm veel informatie om het kwaliteitsproces nog verder te verbeteren.

 

Gebaseerd op RMONI-technologie

De Tempweb-toepassing is gebaseerd op de draadloze monitoringtechnologie van het snel groeiende Belgische bedrijf RMONI. Het gaat om een systeem dat specifiek werd ontwikkeld voor temperatuurmonitoring in de voedingsindustrie. Draadloze sensoren monitoren de temperatuur in koel- en vriescellen en waarschuwen meteen bij te felle afwijkingen. Alle gegevens worden centraal opgeslagen en kunnen later via internet geraadpleegd worden. De technologie wordt door partner Gullimex, gespecialiseerd in voedselveiligheid, op de markt gezet onder de naam Tempweb.